Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 517/2014

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
Uchwała Nr XLVI – 517/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11września 2014 r.


w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka


Na podstawie art. 12 pkt 8a w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Dąbrówka wykonanie zadania publicznego, w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka. Zadanie dotyczy wykonania budowy chodnika w miejscowościach Dąbrówka i Małopole, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i urządzenia ścieżki spacerowo - edukacyjnej.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Dąbrówka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 09.17Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1032 razy.