Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 516/2014

uchylająca Uchwałę Nr XXXVIII-429/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin
Uchwała Nr XLVI – 516/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014 r.

uchylająca Uchwałę Nr XXXVIII-429/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin


Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 4 w związku z art. 20 pkt 16 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII-429/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
27 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania
z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 09.16Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 09.15Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1157 razy.