Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 513/2014

zmieniająca uchwałę Nr XVIII-175/2012 w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki
Uchwała Nr XLVI – 513/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014

zmieniająca uchwałę Nr XVIII-175/2012 w sprawie przekazania
i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy ZąbkiNa podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXII-353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII-175/2012 w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki.
2. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXVI-400/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII-353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki.


§ 2
W uchwale Nr XVIII-175/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: przekazania i dofinansowania zadania z zakresu dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki wprowadza się następujące zmiany.


§ 3
1. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Przekazanie zadania pod nazwą „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego-Orlej w Ząbkach” nastąpi na okres od 25 maja 2012 r. do 30 października 2014 r.”.
2. Treść § 3 uchwały, o której mowa w § 2 otrzymuje brzmienie:” §3 Na zadanie określone w § 1 powiat przekaże Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1.996.300 zł, w tym w roku 2012-206.528 zł, w roku 2013-910.252,95 zł, w roku 2014 -879.519 zł na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.11
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 09.11Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1071 razy.