Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 512/2014

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr XLVI – 512/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat WołomińskiNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zakup przez Powiat Wołomiński nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 99/40, obręb 0017, 03-03, o powierzchni 0,1833 ha, położonej w Radzyminie przy ul. Al. Jana Pawła II, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00109708/9.
2. Zakup nieruchomości, o której mowa w ust. 1 nastąpi na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.08
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 09.09Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 09.08Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1064 razy.