Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaproszenia na sesję

Termin najbliższej Sesji Rady Powiatu.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje XXXIX Sesję Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2002-2006, która odbędzie się w dniu 26 pażdziernika 2006r. o godz.15.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1.


Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 października 2006r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu.

5. Informacja Przewodniczących Komisji z prac Komisji od ostatniej sesji Rady Powiatu.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego o sprawach wpływających do Rady.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r. oraz podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Jana Pawła II w Radzyminie (na odcinku droga krajowa nr 8 do ul. Konstytucji 3 Maja) oraz podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Niezależnych Samodzielnych Związków Zawodowych Policjantów w Wołominie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego oraz podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej, przez Powiat Wołomiński oraz podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Załuskiego w Kobyłce, przez Powiat Wołomiński oraz podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul. Załuskiego w Kobyłce oraz podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła, na której znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni oraz podjecie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie rozpatrywania skargi Państwa Danuty i Feliksa Michalskich oraz podjęcie uchwały.

15. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.08.2004 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.09.2006 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2006 r., godz. 11.55Katarzyna PazioDodano zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu.
25.09.2006 r., godz. 11.50Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XXXVII sesję Rady Powiatu.
21.08.2006 r., godz. 12.45Katarzyna PazioDodano zaproszenie na XXXVII sesję Rady Powiatu.
21.08.2006 r., godz. 12.40Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XXXVI sesję Rady Powiatu.
02.06.2006 r., godz. 09.15Katarzyna PazioDodano zaproszenie na XXXVI sesję Rady Powiatu.
02.06.2006 r., godz. 09.12Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XXXV sesję Rady Powiatu.
18.04.2006 r., godz. 15.05Katarzyna PazioDodano zaproszenie na XXXV sesję Rady Powiatu.
18.04.2006 r., godz. 15.00Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XXXIV sesję Rady Powiatu.
14.01.2005 r., godz. 10.27Katarzyna PazioDodano zaproszenie na XXII sesję Rady Powiatu.
14.01.2005 r., godz. 10.25Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XXI sesję Rady Powiatu.
09.12.2004 r., godz. 14.32Katarzyna PazioDodano zaproszenie na XXI sesję Rady Powiatu.
09.12.2004 r., godz. 14.30Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na II część XX sesji Rady Powiatu.
17.11.2004 r., godz. 13.25Katarzyna PazioDodano zaproszenia na II część XX Sesji Rady Powiatu.
17.11.2004 r., godz. 13.20Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XX sesję.
02.11.2004 r., godz. 13.18Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.
02.11.2004 r., godz. 13.15Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XIX sesję.
01.09.2004 r., godz. 10.14Katarzyna PazioUsunięto zaproszenie na XVIII sesję.
18.08.2004 r., godz. 11.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 7252 razy.