Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV – 511/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Uchwała Nr XLV – 511/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi Pana M. R. z dnia 23.05.2014r. na czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do wznowienia postępowania zakończonego decyzją administracyjną Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.08.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 10.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1089 razy.