Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV – 509/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa
Uchwała Nr XLV – 509/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana W. S. z dnia 28.04.2014r. w przedmiocie naruszenia praworządności poprzez nienależyte wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wskazuje Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie jako organ właściwy dla złożenia skargi.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.08.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 10.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1100 razy.