Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV – 508/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XLV – 508/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 26.04.2014r. na działania Starosty Wołomińskiego polegające na nienależytym wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestrów gruntowych, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 10.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1070 razy.