Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV – 507/2014

w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, zmiany nazwy zespołu oraz szkoły wchodzącej w jego skład
Uchwała Nr XLV – 507/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, zmiany nazwy zespołu oraz szkoły wchodzącej w jego skład


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 7, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2015r. zamierza się zlikwidować czteroletnie Technikum Architektury Krajobrazu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka
z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.


§ 2

W związku z likwidacją Technikum Architektury Krajobrazu, zamierza się z dniem 1 września 2015r. przenieść kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu do Technikum Zawodowego, wchodzącego również w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.


§ 3

Z dniem 1 września 2015r. zamierza się dokonać zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Terenów Zieleni wchodzącej w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, nadając jej nową nazwę w brzmieniu: „Zasadnicza Szkoła Zawodowa”.


§ 4

Z dniem 1 września 2015r. zamierza się dokonać zmiany nazwy Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, nadając mu nową nazwę w brzmieniu: „Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka”.


§ 5

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, 3 i 4, w skład Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, będą wchodziły następujące szkoły:
1) Technikum Zawodowe,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
3) Szkoła Policealna.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.08.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 10.25Małgorzata JeznachEdycja strony
21.08.2014 r., godz. 10.25Małgorzata JeznachEdycja strony
21.08.2014 r., godz. 10.25Małgorzata JeznachEdycja strony
21.08.2014 r., godz. 10.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1294 razy.