Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV – 506/2014

w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
Uchwała Nr XLV – 506/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 7, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2015r. zamierza się zlikwidować czteroletnie Technikum Handlowe, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą
w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38.


§ 2

W związku z likwidacją Technikum Handlowego, zamierza się z dniem 1 września 2015r. przenieść kształcenie w zawodach: technik handlowiec, technik logistyk i technik spedytor do Technikum Ekonomicznego, wchodzącego również w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38.


§ 3

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1, w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38, będą wchodziły następujące szkoły:
1) IV Liceum Ogólnokształcące
2) Technikum Ekonomiczne,
3) Szkoła Policealna.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.08.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 10.24Małgorzata JeznachEdycja strony
21.08.2014 r., godz. 09.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1002 razy.