Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV – 501/2014

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego do ochrony dróg oddechowych
Uchwała Nr XLV – 501/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego do ochrony dróg oddechowychNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1340 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego do ochrony dróg oddechowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.


§ 2

Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 r. dział 754, rozdział 75410, paragraf 6170.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownej umowy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.08.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 09.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1030 razy.