Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu korytarza oraz klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach”.

termin składania ofert do dnia 21.07.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Wykonanie remontu korytarza oraz klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach”
Zakres prac obejmuje malowanie klatki schodowej i sekretariatu w tym
1. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
2. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian
5. Ułożenie glazury na ścianach
6. Wymiana drzwi
7. Wymiana hydrantów ppoż.


Uwaga: Szczegółowy zakres podany jest w obmiarze prac.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 21.07.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie remontu korytarza oraz klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach”
nie otwierać przed 21.07.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Sala Konferencyjna 05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
dnia 21.07.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 15.07.2014 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 15.07.2014 r., godz. 13.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2014 r., godz. 13.10Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4239 razy.