Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 496/2014

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr XLIII – 496/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zakup przez Powiat Wołomiński nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 61, obręb Zagościniec-05, o powierzchni 0,0153ha, położonej w Zagościńcu przy ul. 100-Lecia, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00021007/4.
2. Zakup nieruchomości, o której mowa w ust. 1 nastąpi w celu budowy infrastruktury drogowej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 942 razy.