Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 490/2014

w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 oraz likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
Uchwała Nr XLIII – 490/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 oraz likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i art. 62 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2014r. wyłącza się ze składu Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 – dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych.


§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2014r. likwiduje się dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85.


§ 3

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, od dnia 1 września 2014r. w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 będą wchodziły następujące szkoły:
1) II Liceum Ogólnokształcące,
2) Technikum,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi,
4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
5) Szkoła Policealna.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1120 razy.