Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Rada Powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie.
Sprawozdanie finansowe Szpitala zostało zbadane przez Biuro Rachunkowe Stanisławy Zaleskiej z Dzierżoniowa.
Zdaniem biegłego sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2013 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymaganymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu.
Biegły wskazuje w swojej opinii, że otrzymane przez Szpital środki za nadwykonania winny być przeznaczone na pokrycie straty finansowej.
Wskaźniki wstępnej analizy bilansu za rok 2013 są w wielkościach porównywalnych do lat 2011 – 2012, nadal są niższe od pożądanych, wskaźniki rentowności wykazują poprawę.
Wskaźniki płynności za rok 2013 są nadal niższe od bezpiecznych, nie wykazują istotnych zmian, w porównaniu do wskaźników z lat ubiegłych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 751 razy.