Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLIII Sesja

z 26.06.2014r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XLIII – 483/2014
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2013
 • Uchwała Nr XLIII – 484/2014
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
 • Uchwała Nr XLIII – 485/2014
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
 • Uchwała Nr XLIII – 486/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
 • Uchwała Nr XLIII – 487/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr XLIII – 488/2014
  w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18 oraz likwidacji Liceum Profilowanego
 • Uchwała Nr XLIII – 489/2014
  w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38 oraz likwidacji I Liceum Profilowanego
 • Uchwała Nr XLIII – 490/2014
  w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85 oraz likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
 • Uchwała Nr XLIII – 491/2014
  w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr XLIII – 492/2014
  w sprawie przekazania Gminie Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Markach
 • Uchwała Nr XLIII – 493/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach
 • Uchwała Nr XLIII - 494/2014
  w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XLIII – 495/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
 • Uchwała Nr XLIII – 496/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XLIII - 497/2014
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych
 • Uchwała Nr XLIII - 498/2014
  w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (Uchwała unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-I.4131.97.2014.JJ z 25 lipca 2014r.)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.23Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3072 razy.