Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII – 482/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XLII – 482/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 24.03.2014r. na Starostę Wołomińskiego w przedmiocie przewlekłego rozpatrywania skargi z dnia 14.11.2013r., Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.
2. W części dotyczącej naruszenia praworządności oraz nienależytego wykonywania przez Starostę zadań nadzorczych wobec Wicestarosty, Rada pozostawia skargę bez rozpatrzenia.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1789 razy.