Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII – 481/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XLII – 481/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani M. M. otrzymanej dnia 24.03.2014r. na działania Starosty Wołomińskiego w zakresie działań administracyjnych architektoniczno- budowlanych dla miasta i gminy Kobyłka, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pani M. M. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1736 razy.