Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII – 480/2014

uchylająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu
Uchwała Nr XLII – 480/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014 r.


uchylająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art.12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII – 359/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2014 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2014 r., godz. 10.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1591 razy.