Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII - 479/2014

w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
Uchwała Nr XLII - 479/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 1, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), w związku z porozumieniem nr 031.27.2014 zawartym w dniu 12.05.2014r. z Gminą Radzymin, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Z dniem 1 września 2014r. zakłada się trzyletnie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, funkcjonujące na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którego ukończenie daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
2. Akt założycielski Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi określa statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.


§ 2

1. Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, w którego skład wchodzą:
a) Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,
b) Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi.
2. Akt założycielski Zespołu Szkół Ogólnokształcących stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących określa statut stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.


§ 3

1. Majątek i siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących stanowi dotychczasowy majątek i siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.
2. Statuty Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi zostaną dostosowane do nowej struktury organizacyjnej.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 10.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1931 razy.