Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLII Sesja

z 29.05.2014r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XLII – 474/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ
 • Uchwała Nr XLII – 475/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
 • Uchwała Nr XLII - 476/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024
 • Uchwała Nr XLII - 477/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr XLII – 478/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 • Uchwała Nr XLII - 479/2014
  w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
 • Uchwała Nr XLII – 480/2014
  uchylająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu
 • Uchwała Nr XLII – 481/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XLII – 482/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2014 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2014 r., godz. 09.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3826 razy.