Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XL – 471/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XL – 471/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2014r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana A. O. z dnia 08.11.2013r. na zachowanie Starosty Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana A. O. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.04.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2014 r., godz. 14.53Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1186 razy.