Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XL – 470/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Radzymin porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wołomiński Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26
Uchwała Nr XL – 470/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Radzymin porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wołomiński Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Rada Powiatu Wołomińskiego wyraża zgodę na zawarcie z Gminą Radzymin porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wołomiński Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.04.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2014 r., godz. 14.51Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1198 razy.