Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XL Sesja

z 24.04.2014r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XL – 464/2014
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII-357/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dna 27 sierpnia 2013r.
 • Uchwała Nr XL – 465/2014
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
 • Uchwała Nr XL – 466/2014
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
 • Uchwała Nr XL – 467/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024
 • Uchwała Nr XL - 468/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr XL – 469/2014
  w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół w Wołominie
 • Uchwała Nr XL – 470/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Radzymin porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wołomiński Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26
 • Uchwała Nr XL – 471/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Starosty Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XL – 472/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.04.2014 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.04.2014 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2014 r., godz. 10.29Małgorzata JeznachEdycja strony
28.04.2014 r., godz. 10.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3694 razy.