Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 463/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz przekazania Staroście skargi na Wicestarostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXIX – 463/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz przekazania Staroście skargi na Wicestarostę WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 19.01.2014r. na Starostę Wołomińskiego w przedmiocie niewypełnienia obowiązków ustawowych i przewlekłe prowadzenie sprawy Rada Powiatu Wołomińskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za zasadną.
2. Skargę w części dotyczącej zarzutów wobec Wicestarosty Wołomińskiego przekazuje się Staroście Wołomińskiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 31.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1058 razy.