Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 462/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Geodetę Powiatowego
Uchwała Nr XXXIX – 462/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Geodetę PowiatowegoNa podstawie art. 229 pkt 4 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana W. S. w przedmiocie niewłaściwego prowadzenia rejestrów gruntów i budynków i przekazuje skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przekazania skargi i powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 31.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 969 razy.