Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Mając na uwadze niedostateczne rozwiązania ustawowe w zakresie poziomego wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego i ich nieproporcjonalnego obciążenia dla poszczególnych powiatów uzasadnionym jest unormowanie przepisów w tym zakresie.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe skargi Warszawy i Krakowa rozpatrywane przez skład sędziowski Trybunału Konstytucyjnego ograniczający się jedynie do uchylenia niewielkiego fragmentu ustawy o dochodach jst. w zakresie „janosikowego”, nie wpłynie on skutecznie na poprawę i stabilizację stanu finansów powiatów ziemskich. Dlatego, też godną uwagi inicjatywą wydaje się przygotowanie wspólnego stanowiska i opracowanie skargi do TK sygnowanej przez organy stanowiące Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, wskazując na niesprawiedliwe i krzywdzące traktowanie mieszkańców m.in. naszego powiatu w zakresie stosowania prawa i wynikających z niego dodatkowych obciążeń. Wypracowane dochody jst. powinny być pożytkowane na zaspokojenie potrzeb przede wszystkim lokalnej społeczności w obszarach szczególnej wrażliwości jak: zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja czy komunikacja.
Zważywszy na zaangażowanie autorytetów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego w proces naprawy ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jst. istnieje duże prawdopodobieństwo skutecznego unormowania zapisów ww. ustawy do stanu faktycznego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 949 razy.