Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 457/2014

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2013 roku „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
Uchwała Nr XXXIX – 457/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2013 roku „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVII – 285/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu roczną informację z realizacji w 2013 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 31.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2149 razy.