Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 454/2014

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
Uchwała Nr XXXIX – 454/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy StrachówkaNa podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 8a w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Strachówka wykonanie zadania publicznego, w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Strachówka ul. Konopnickiej i miejscowości Annopol gmina Strachówka, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i estetyki otoczenia.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Strachówka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł.


§ 3

Uchyla się Uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXVIII-419/2014 z dnia 27.02.2014r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 09.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1128 razy.