Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXIX Sesja

z 27.03.2014r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXIX - 450/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr XXXIX – 451/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024
 • Uchwała Nr XXXIX – 452/2014
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014
 • Uchwała Nr XXXIX – 453/2014
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Uchwała Nr XXXIX – 454/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
 • Uchwała Nr XXXIX – 455/2014
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr XXXIX – 456/2014
  w sprawie określenia podziału środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 roku.
 • Uchwała Nr XXXIX – 457/2014
  w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2013 roku „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
 • Uchwała Nr XXXIX – 458/2014
  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
 • Uchwała Nr XXXIX – 459/2014
  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
 • Uchwała Nr XXXIX – 460/2014
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny oraz promocji wartości prorodzinnych
 • Uchwała Nr XXXIX – 461/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Uchwała Nr XXXIX – 462/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Geodetę Powiatowego
 • Uchwała Nr XXXIX – 463/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz przekazania Staroście skargi na Wicestarostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.03.2014 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.03.2014 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2014 r., godz. 15.30Małgorzata JeznachEdycja strony
31.03.2014 r., godz. 15.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3751 razy.