Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawy rur PEHD SN8 z kielichami, o wymiarach 400x dł6000mm, Ø600xdł 6000mm oraz złączki do rur z przeznaczeniem na remonty przep

termin składania ofert do dnia 07.04.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawy rur PEHD SN8 z kielichami, o wymiarach 400x dł6000mm, Ø600xdł 6000mm oraz złączki do rur z przeznaczeniem na remonty przepustów w pasie dróg powiatowych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę rur PEHD SN8 z kielichami oraz złączki do rur z przeznaczeniem na remonty przepustów w pasie dróg powiatowych informujemy, że Zamawiający dopuszcza rury o tych samych parametrach technicznych wykonane z PP (polipropylenu).Lp. Nazwa Ilość
1. Rura PEHD SN8 z kielichem 400x6000 40.-
2. Rura PEHD SN8 z kielichem 600x6000 16.-
3. Złączka Ø 400 8.-
3. Złączka Ø 600 6.-

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 07.04.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• „DOSTAWA RUR PEHD”
nie otwierać przed 07.04.2014 r. godz. 10.30
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna
05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
dnia 07.04.2014r. o godz. 10.30

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 31.03.2014 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 03.04.2014 r., godz. 08.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2014 r., godz. 08.17Katarzyna RutkowskaEdycja strony
31.03.2014 r., godz. 08.51Katarzyna RutkowskaEdycja strony
31.03.2014 r., godz. 08.50Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4000 razy.