Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Prace związane z wycinką krzaków i drzew tzw. samosiejek, których wiek nie przekracza 10 lat oraz usunięcie ich z poboczy i rowów dróg

termin składania ofert do 1 kwietnia 2014 r.
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Prace związane z wycinką krzaków i drzew tzw. samosiejek, których wiek nie przekracza 10 lat oraz usunięcie ich z poboczy i rowów dróg powiatowych na terenach gmin odległych od Wołomina tj. gmin : Tłuszcz , Jadów i Strachówka .

Lp. Droga Nr Ilość w ( m b ) Po jednej lub dwóch str. drogi
1. Miąse - Franciszków 4332W 700,0 dwustronnie
2. Miąse - Kury 4330W 2000,0 dwustronnie
3 Kury - Równe 4329W 2300,0 dwustronnie
4 Józefów - Młynisko bez Nr. 800,0 dwustronnie
5. Dr. Nr 50 – Myszadła 4344W 250,0 dwustronnie
6 Wójty - Jadów 4344W 600,0 dwustronnie
7 Urle - Strachów 4339W 600,0 dwustronnie
8 Chrzęsne-Sulejów-Wujówka-Dr.Nr50 4328W 5250,0 i 700,0 dwustronnie i jednostronnie
9 Jadów -Borki –Jadwisin 4347W 700,0 dwustronnie
Razem : dwustronnie 13200,0 i jednostronnie 700,0 metrów bieżących

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 01.04.2014 r.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
wycinka krzaków i drzew tzw. samosiejek przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego
nie otwierać przed 01.04.2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 01.04.2014r., o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.03.2014 r., godz. 09.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2014 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2014 r., godz. 09.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2014 r., godz. 09.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.03.2014 r., godz. 10.25Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.03.2014 r., godz. 09.29Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.03.2014 r., godz. 09.28Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.03.2014 r., godz. 09.26Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4140 razy.