Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Termin składania ofert: 25.03.2014 do godz. 16.00
Zapytanie Ofertowe

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego
w Wołominie:

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr. 4 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl
Do oferty prosimy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2014 r.


1.SPOSÓB WYNONANIA USŁUGI:
Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosowuje do potrzeb Zamawiającego tak, aby wymienionym terenom zielonym zapewnić należytą estetykę i dobra kondycję zieleni.

2.OKREŚLENIE RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC:
Prace powinny odpowiadać jakościowo i technicznie najnowszym standardom, powinny być wykonane rzetelnie starannie, zgodnie ze sztuką.
Wszystkie czynności wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, a każda praca podlegać będzie odbiorowi praz Zamawiającego. Protokół odbioru prac będzie stanowił załącznik do faktury. Na jego podstawie Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę.
Wartość oferty netto i brutto powinna uwzględniać częstotliwość wykonywania poszczególnych usług zawartych w zapytaniu ofertowym.

3. CENA WYKONANIA USŁUGI:
Cena wykonania usługi musi uwzględniać wszystkie koszty: dojazdu, dostawy, materiały itp.
Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia prac zapewnia Wykonawca.

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 19.03.2014 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 19.03.2014 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2014 r., godz. 14.13Joanna WieczorekEdycja strony
19.03.2014 r., godz. 10.57Joanna WieczorekUsunięcie powiązania strony z plikiem
19.03.2014 r., godz. 10.57Joanna WieczorekPowiązanie strony z plikiem
19.03.2014 r., godz. 10.56Joanna WieczorekZmiana kolejności podlinków
19.03.2014 r., godz. 10.47Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 3998 razy.