Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXVIII Sesja

z 27.02.2014r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXVIII – 419/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
 • Uchwała Nr XXXVIII - 420/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 421/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 422/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 423/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 424/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 425/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 426/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 427/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 428/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII - 429/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 430/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 431/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka, wraz z udzieleniem dofinansowania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 432/2014
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXXVIII – 433/2014
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXXVIII – 434/2014
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXXVIII – 435/2014
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXXVIII – 436/2014
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXXVIII – 437/2014
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXXVIII – 438/2014
  w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XXXVIII - 439/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr XXXVIII – 440/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Uchwała Nr XXXVIII – 441/2014
  w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr XXXVIII – 442/2014
  w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr XXXVIII – 443/2014
  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
 • Uchwała Nr XXXVIII – 444/2014
  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • Uchwała Nr XXXVIII – 445/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
 • Uchwała Nr XXXVIII - 446/2014
  w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr XXXVIII – 447/2014
  w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXXVIII – 448/2014
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mechanizmów zintegrowanego podejścia terytorialnego
 • Uchwała Nr XXXVIII – 449/2014
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz przekazania Staroście skargi na Wicestarostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 09.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 09.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 09.12Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5006 razy.