Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawę nowej fabrycznie profesjonalnej zagęszczarki do zagęszczania masy bitumicznej i gruntu

ofertę należy złożyć do dnia do dnia 28 .01.2014 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
dostawę nowej fabrycznie profesjonalnej zagęszczarki do zagęszczania masy bitumicznej i gruntu.


Zagęszczarka płytowa waga 55 kg-80 kg Siła wymuszająca 9,5 kN – 11kN Częstotliwość wibracji - regulowana Wymiary płyty: szerokość 480mm - 540 mm Silnik czterosuwowy, górnozaworowy, chłodzony powietrzem,
Paliwo : benzyna bezołowiowa 95 lub 98 okt Moc 3,5 KM-4,5KM Zużycie paliwa 1-2 l/godz.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 28 .01.2014 r. do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:

• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„ zagęszczarka”
nie otwierać przed .28.01.2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 5, dnia 28.01.2014r. o godz. 14.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 1 )


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 21.01.2014 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 21.01.2014 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2014 r., godz. 13.57Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 13.56Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 13.48Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4123 razy.