Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj.: wykonanie przepustu drogowego na rowie przydrożnym, działka nr ew. 51/4 obr. 5-40-10, ul. Poniatowskiego w Zielonce.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 20.12.2013 r. (data wpływu do tut. Starostwa 24.12.2013 r.) Pana Antoniego Mikulskiego pełnomocnika Pana Dariusza Nowickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj.: wykonanie przepustu drogowego na rowie przydrożnym, pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 51/4 obr. 5-40-10, ul. Poniatowskiego w Zielonce) na działkę nr ew. 10/4 obr. 5-40-10 przy ul. Poniatowskiego w Zielonce.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Wołominie (pok. nr 11, tel. 787-43-01 wew. 153) i składać uwagi i wnioski w ww. sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 07.01.2013 r.
Wprowadził:Iwona Klukowska, data: 07.01.2014 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Iwona Klukowska, data: 07.01.2014 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2014 r., godz. 12.05Iwona KlukowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1154 razy.