Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. stawu rekreacyjnego, na działce nr ew. 312 obr. Czubajowizna, gmina Poświętne.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 23.12.2013 r. Pana Sławomira Kałuskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. stawu rekreacyjnego, na działce nr ew. 312 obr. Czubajowizna, gmina Poświętne.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Wołominie (pok. nr 11, tel. 787-43-01 wew. 153) i składać uwagi i wnioski w ww. sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 07.01.2013 r.
Wprowadził:Iwona Klukowska, data: 07.01.2014 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Iwona Klukowska, data: 07.01.2014 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2014 r., godz. 12.02Iwona KlukowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1132 razy.