Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie drenażu na działce przy ulicy Kolonia pod Lasem w Radzyminie oraz na odprowadzenie do gruntu oczyszczonych ścieków opadowych, pochodzących z odwodnienia stanowisk urządzeń transformatorowy

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 20.12.2013 r. pełnomocnika PGE Dystrybucja s.a. Oddział Warszawa, Pana Leszka Pietrzak, przedstawiciela C. B. P. „Alcor” sp. z o.o., ul. Kępska 12, 45-130 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu na działce nr ew. 38 obr. 01-08 przy ulicy Kolonia pod Lasem w Radzyminie oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia do gruntu w granicach ww. działki, oczyszczonych ścieków opadowych, pochodzących z odwodnienia stanowisk urządzeń transformatorowych.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 30.12.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 03.01.2014 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 03.01.2014 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2014 r., godz. 12.07Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1239 razy.