Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 23.12.2013 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej ujętej za pomocą istniejących studni wierconych:
1. nr 1 i 2 znajdujących się w Tłuszczu przy ul. Wąskiej (dz. nr ew. 1262, 1263/1), nr 3 zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej (dz. nr ew. 1306/1), w ilości maksymalnie na godzinę – 61,0 m3/h, średnio na dobę – 980 m3/d, maksymalnie na rok – 358000 m3/rok,
oraz
2. nr 4 położonej w Tłuszczu przy ul. Parkowej 3, na terenie osiedla Borki (dz. nr ew. 865), w ilości maksymalnie na godzinę – 1,50 m3/h, średnio na dobę – 20 m3/d, maksymalnie na rok – 7300 m3/rok,
w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowych i gospodarczych.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 20.01.2014 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 03.01.2014 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 03.01.2014 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2014 r., godz. 10.43Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1267 razy.