Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę rowów komunalnych przydrożnych, przy ul. Mareckiej i ul. Przyjacielskiej w Kobyłce, oraz na odprowadzanie wód opadowych , roztopowych i drenażowych ze zlewni

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 20.12.2013 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowów komunalnych przydrożnych, w pasie drogowym ul. Mareckiej i ul. Przyjacielskiej w Kobyłce, poprzez zabudowę ww. rowów kanałami drenażowymi, wykonanie wylotu do rowu „M-2” z projektowanego do przedłużenia przepustu drogowego w ul. Mareckiej oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych , roztopowych i drenażowych ze zlewni ul. Mareckiej i Przyjacielskiej do rowu „M-2” w hm 15+21 i do ziemi.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 30.12.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 03.01.2014 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 03.01.2014 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2014 r., godz. 10.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1210 razy.