Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków w Tłuszczu z komunalnej oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej 56 i z osiedlowej oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej 3a.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 05.12.2013 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków:
1. z komunalnej oczyszczalni ścieków położonej w Tłuszczu przy ul. Wiejskiej 56, do rowu D 14, a następnie istniejącym wylotem do rzeki Cienkiej, w ilości maksymalnie na godzinę – 89,4 m3/h, średnio na dobę – 874 m3/d, maksymalnie na rok – 319010 m3/rok,
oraz
2. z osiedlowej oczyszczalni ścieków typu KOS położonej w Tłuszczu przy ul. Parkowej 3a, istniejącym wylotem do rzeki Cienkiej, w ilości maksymalnie na godzinę – 1,93 m3/h, średnio na dobę – 20 m3/d, maksymalnie na rok – 7300 m3/rok.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 23.12.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 24.12.2013 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 24.12.2013 r., godz. 12.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.12.2013 r., godz. 12.06Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1235 razy.