Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 4 studni chłonno-retencyjnych na terenie działek nr ew. 43/18 i 46/9 obr. 03-26 przy ul. Różanej w Ząbkach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 20.12.2013 r. Przedsiębiorstwa Budowlano- Handlowego „GÓR-PIS” Paweł Góral i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Ząbkach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 4 studni chłonno-retencyjnych na terenie działek nr ew. 43/18 i 46/9 obr. 03-26 przy ul. Różanej w Ząbkach oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 43/17, 43/18, 47/6, 47/7, 46/8 i 46/9 obr. 03-26 przy ul. Różanej w Ząbkach, poprzez projektowane ww. urządzenia wodne.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Wołominie (pok. nr 11, tel. 787-43-01 wew. 153) i składać uwagi i wnioski w ww. sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 24.12.2013 r.
Wprowadził:Iwona Klukowska, data: 24.12.2013 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja:Iwona Klukowska, data: 24.12.2013 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.12.2013 r., godz. 10.28Iwona KlukowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1276 razy.