Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. na wydłużenie istniejącego przepustu z rur betonowych 2 x 120 cm, 2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: a. wylotów przykanalików o średnicy 200 mm do projektowanych rowów odparowywalny

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Wójta Gminy Dąbrówka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. na wydłużenie istniejącego przepustu z rur betonowych 2 x 120 cm,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a. wylotów przykanalików o średnicy 200 mm do projektowanych rowów odparowywalnych,
b. dwóch odcinków rowów przydrożnych,
w pasie drogi gminnej na działce nr ew. 307 obr. Lasków.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 20.12.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 23.12.2013 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 23.12.2013 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2013 r., godz. 10.52Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1171 razy.