Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie, do ziemi, wód opadowych i roztopowych z fragmentu pasa drogowego ulicy Wikingów na wysokości posesji nr 10 i 8 w Dzielnicy Białołęka, oraz wyko

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pana Brunona Tryniszewskiego działającego w imieniu Burmistrza Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 2358/P/NN/13, z dnia 22 listopada 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie, do ziemi, wód opadowych i roztopowych z fragmentu pasa drogowego ulicy Wikingów na wysokości posesji nr 10 i 8 w Dzielnicy Białołęka, oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj.: studni chłonnych o średnicy 1800 mm, na terenie działki nr ew. 95 obr. 4-05-15 w Warszawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestaros Konrad Rytel, data: 04.12.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 23.12.2013 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 23.12.2013 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2013 r., godz. 10.48Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1063 razy.