Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych oraz lasów mienia opuszczonego, położonych na terenie powiatu wołomińskiego.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04. 12. 2013r. do godz. 11.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie terenów leśnych położonych wzdłuż dróg powiatowych oraz lasów mienia opuszczonego, położonych na terenie powiatu wołomińskiego.
Zakres zadania obejmuje:
1. uprzątnięcie odpadów z terenu działek leśnych oraz
2. przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami, łącznie z wszystkimi niezbędnymi czynnościami.

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Lokalizacja prac zostanie wskazana wykonawcy w terenie.
Ponadto informujemy, że wymagane będzie przedstawienie kart ewidencji odpadów jako załączników do protokołu odbioru.

Termin wykonania ww. prac ustala się do dnia 19 grudnia 2013r.
Prosimy o złożenie oferty do dnia 04. 12. 2013r. do godz. 11.00, w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA NA SPRZĄTANIE LASÓW”
lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl ; t.gumkowski@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.Oczekujemy odpowiedzi według załączonego formularza oferty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 29.11.2013 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 29.11.2013 r., godz. 15.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2013 r., godz. 15.03Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4242 razy.