Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-2, polegającej na budowie rurociągu na odcinku 3 m wraz z montażem zastawki na jednej ze ścian czołowych, na działce nr ew. 115 obręb 01-01 Marki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 24.05.2012 r. (data wpływu do Starostwa 15.11.2013 r.) Urzędu Miasta Marki, Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-2, polegającej na budowie rurociągu na odcinku 3 m wraz z montażem zastawki na jednej ze ścian czołowych, na działce nr ew. 115 obręb 01-01 Marki. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 25.11.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 27.11.2013 r., godz. 15.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.11.2013 r., godz. 15.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2013 r., godz. 15.28NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1205 razy.