Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Centrum Handlowego M1 w Markach, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębior

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 19 listopada 2013 r., Pani Justyny Wilk działającej w imieniu Metro Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskiej 61, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Centrum Handlowego M1 w Markach, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 22.11.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 26.11.2013 r., godz. 15.50
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 26.11.2013 r., godz. 15.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2013 r., godz. 15.50Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1327 razy.