Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj.: wykonanie przepustu drogowego na rowie przydrożnym, ul. Legionowa w Markach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 18.11.2013 r. (data wpływu do tut. Starostwa 20.11.2013 r.) Pana Antoniego Mikulskiego pełnomocnika Pana Łukasza Haleckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj.: wykonanie przepustu drogowego na rowie przydrożnym, pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 632 (działka nr ew. 77 obr. 01-02, ul. Legionowa, Marki) na działkę nr ew. 49 obr. 01-02 przy ul. Legionowej w Markach.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Wołominie (pok. nr 11, tel. 787-43-01 wew. 153) i składać uwagi i wnioski w ww. sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 26.11.2013 r.
Wprowadził:Iwona Klukowska, data: 26.11.2013 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Iwona Klukowska, data: 26.11.2013 r., godz. 15.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2013 r., godz. 15.45Iwona KlukowskaEdycja strony
26.11.2013 r., godz. 15.44Iwona KlukowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1137 razy.