Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 15 listopada 2013 r.

o wydaniu decyzji nr 1569p/2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Centrum Handlowo-Usługowego wraz z parkingiem naziemnym
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),

informuję


że w dniu 15 listopada 2013 r. została wydana decyzja nr 1569p/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Centrum Handlowo-Usługowego (kategoria obiektu budowlanego - XVII) wraz z parkingiem naziemnym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 10/1, 10/2, 10/4, 10/6 obręb 11 w Wołominie przy Geodetów 2


Inwestor: FABRYKA PROJEKT Sp. z o.o.
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok. 515


Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (parter, pokój nr 5 i 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.11.2013 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.11.2013 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2013 r., godz. 11.12NieznanyEdycja strony
22.11.2013 r., godz. 11.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1371 razy.