Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu realizowanej inwestycji na działce nr ew. 63/2, 63/3 i 63/8 w miejscowości Leśniakowizna, gm. Wołomin, do ziemi za pośrednictwem rowów komu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 21. 10. 2013 r. spółki KZA Zielonka Invest, ul. Bankowa 43, 05-220 Zielonka, reprezentowanej przez Pana Dominika Jackowskiego, spółka „OCMER” Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu realizowanej inwestycji budowy budynku produkcyjnego z zapleczem dróg i parkingów z pozostałą infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 63/2, 63/3 i 63/8 w miejscowości Leśniakowizna, gm. Wołomin, do ziemi za pośrednictwem rowów komunalnych bez nazwy i „A” oraz przy opadzie nawalnym do wód publicznych płynących rzeki Czarnej Strugi w km 3+178,
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji do rowu bez nazwy na terenie inwestycji.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 14.11.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.11.2013 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.11.2013 r., godz. 15.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2013 r., godz. 15.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1354 razy.